Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Calaya Małgorzata Figura, ul. Zamkowa 97, 77-400 Złotów). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN (obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.)

 

1. Sklep www.naturalne-piekno.pl jest prowadzony przez firmę:

 

Calaya Małgorzata Figura

ul. Zamkowa 97

77-400 Złotów

NIP: 8571804747, REGON: 320930405,

nr wpisu do ewidencji: Nr 699/30/10

 

KONTO BANKOWE:67 1140 2004 0000 3502 7180 9693

 

BANK ACCOUNT FOR INTERNATIONAL ORDERS:

IBAN: PL67 1140 2004 0000 3502 7180 9693

 

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. W przypadku zamówień płatynych przelewem lub poprzez system płatności PayU Klient zobowiązuje się dokonać wpłaty na konto sprzedającego w ciągu siedmiu dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku zamówień płatnych za pobraniem Klient zobowiązuje się uregulować płatność przy odbiorze towaru.

5. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

6. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

8. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy. Klient ponosi koszty przesłania produktów na adres Sprzedającego.

9. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, który okazał się wadliwy lub niezgodny z opisem Klient ma prawo do złożenia reklamacji za pomocą formularza reklamacyjnego. Reklamację należy przesłać do Sprzedającego drogą elektroniczną lub pocztową. Reklamacja zostaje rozpatrzona w ciągu czternastu dni od otrzymania przez Sprzedającego formularza. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient nie ponosi kosztów związanych z przesyłką.

10. Produkty z działu WYPRZEDAŻ lub objęte specjalnym trybem promocyjnym nie podlegają wymianie lub zwrotowi.

11. Dane kontaktowe, adres pocztowy/reklamacyjny:

Calaya Małgorzata Figura

ul. Zamkowa 97, 77-400 Złotów

e-mail: sklep@naturalne-piekno.pl

tel. 67 349 2000

12. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego dla klientów detalicznych  wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Istnieje możliwość dokonania zakupu produktów w obcej walucie po uprzednim uzgodnieniu warunków zakupu ze Sprzedającym. Wszytkie ceny podawane przez Sprzedającego dla klientów hurtowych wwyrażone są w walucie polskiej i są cenami netto (nie zawierają podatk VAT).

13. Minimalna wartość zamówienia realizowanego przez Sprzedającego wynosi dwadzieścia złotych brutto. Minimalna wartość zamówienia hurtowego wynosi dwieście złotych brutto.

14. Konkursy, promocje oraz specjalne warunki wysyłki lub sprzedaży ustanowione przez Sprzedającego obowiązujące przez wyznaczony okres czasu objęte będą odrębnym regulaminem (np. Regulamin “Spróbuj naturalności”, Regulamin “Darmowa Dostawa” itp.)

15. Koszty dostawy produktów wyszczególnione są w zakładce koszty wysyłki pod adresem:

http://www.naturalne-piekno.pl/content/koszty-przesylki.html

i mogą ulegać zmianie.

Dla zamówień detalicznych na kwotę powyżej 199,00 zł (brutto)  obowiązuje DARMOWA WYSYŁKA dostępna dla wszystkich rodzajów dostawy na terenie Polski pod warunkiem wybrania następujących sposobów płatności: Zapłać przelewem lub Szybkie płatności Dotpay. 

16. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

17. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

18. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

19. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.naturalne-piekno.pl/content/regulamin-sklepu.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

20. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.naturalne-piekno.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.